LEZENSWAARDIG

Wat vooraf gaat…

Weet u nog door welke gebeurtenis welke emotie ontstond en hoe u daarop reageerde? De meeste mensen weten dit niet meer. Het kan om heel veel verschillende emoties gaan van heel verschillende aard. Soms spelen deze emoties nog steeds en soms worden ze verdrongen. De ene persoon komt gemakkelijker bij zijn of haar gevoel dan de andere.Via hypnotherapie kan dit inzichtelijk gemaakt worden, waardoor klachten die met die emoties verband houden, behandeld kunnen worden.

Binnen de hypnotherapie wordt gebruik gemaakt van uitgekiende en geklassificeerde testschema’s met hoofdemoties en sub-emoties. Via testen komen we er achter hoeveel emoties er spelen. Dan kijken we wanneer de emoties ontstaan zijn. Vervolgens testen we welke emotie we het eerst gaan behandelen door deze emotie te verwerken en minder gevoelig te maken.

Je onderbewuste weet exact op welk moment welke emotie is ontstaan en in welke situatie. Je was er immers zelf bij en voelt absoluut of het een echt gebeurt gevoel is of niet. Als cliënten twijfelen, vragen ze het na bij hun ouders en in bijna alle gevallen (m.u.v. soms enkele kleinere nuanceringen vanuit een andere beleving van hunzelf) bevestigen zij de testgegevens. Deze emoties kunnen spelen voor de geboorte, tijdens de geboorte en ook na de geboorte.

Emoties verwerken

Tijdens en na de geboorte komen de meeste emoties voor. Hoewel je als foetus natuurlijk geen woorden kende, kan door het testen van het onbewuste achteraf toch het juiste emotionele gevoel worden verwoord en kan dat worden verwerkt. Het klinkt misschien vreemd, maar het werkt echt. Dat zien wij elke dag weer. En pas als alle blokkades en belemmeringen verwerkt zijn, beginnen de eigenlijke hypnosesessies zelf. In trance kom je gemakkelijker bij je gevoel. Het is een vorm van communicatie met het onbewuste in jezelf. Na afloop van de sessie verwerk je tijdens je slaap gemakkelijk en onbewust de dingen die spelen. Je behoeft daar niets actiefs voor te doen of te laten! Eigenlijk weet iedereen vanuit zijn of haar kern wie of wat zij is. Hypnotherapie helpt om bij jezelf te komen. Vandaar af werk je aan jezelf en aan je oplossingen voor je probleem.

Geheugen

Het geheugen van de mens is een informatie verwerkingssysteem dat constructief werkt om informatie te coderen, op te slaan en weer terug te halen. Leren en geheugen zijn de twee verschillende kanten van dezelfde medaille. Mensen geloven onterecht dat het geheugen net zo werkt als een videocamera, wat alles volledig waarheidsgetrouw vastlegt wat we meemaken. Experimenten hebben aangetoond dat dit beeld niet klopt. Maak bijvoorbeeld voor uzelf eens een schets van de kop-zijde van een stuiver. Pak daarna de stuiver en kijk dit na. Klopte dit? Toch kan het geloof in onfeilbare nauwkeurigheid van het geheugen in sommige gevallen van ‘teruggehaalde herinneringen’ onjuist en zelfs gevaarlijk zijn. In plaats daarvan zien bijvoorbeeld cognitief psychologen het geheugen van de mens als een interpratief systeem, dat informatie opneemt en -als kunstenaar – een groot aantal details verwijdert en de rest in betekenisvolle patronen reorganiseert. Als je iets herinnert, haal je fragmenten van je geheugen terug, net als een stukje van een legpuzzle. Vervolgens reconstrueer je de gebeurtenis (of idee, of emotie, of beeld) vanuit deze fragmenten door de lege plekken in te vullen, zoals je denkt dat het was en niet zoals het feitelijk was. Het grootste deel van de tijd werkt dit zo goed dat je niet beseft dat een deel van de herinnering uit reconstructie bestaat!

Sommige herinneringen zijn vager dan andere. Dingen die meespelen bij de opslag van gegevens zijn: interesse, aandachtstijd, emotionele lading, eerdere ervaringen en repetitie (bijvoorbeeld van leerstof).

 

LET OP! 

In 2013 is het wetsvoorstel verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling aangenomen in de Tweede Kamer. Alle partijen ondersteunen het wetsvoorstel. Deze wet heeft belangrijke consequenties voor alle professionals in zorg en welzijn.
Vanaf 01-07-2013 zijn wij volgens deze wet verplicht om te handelen volgens de stappen van de meldcode als wij in het gezin onze cliënt huiselijk geweld of kindermishandeling vermoeden.

De nieuwste informatie wordt u via onze nieuwsbrief met u gedeeld. Per e mail kunt u zich ook aanmelden.