Merodelaan 2

4824 BK Breda

T: 085-2107097

Bereikbaarheid:

ma t/m vr: 8.00 – 17.30 uur

ma t/m zo: 17:30 – 21:00 uur sms “svp terugbellen ivm …” naar 06-47574163.

Erkend lid van:

KOSTEN, BETALING EN FACTURERING

Aantal sessies

Het aantal sessies is afhankelijk van de vraag waarmee je komt en de doelen die je stelt. Tussentijds en na afloop is er sprake van een evaluatie om te kijken of alle doelen naar tevredenheid worden gehaald. Bij trajecten van meer dan drie maanden bepalen we in overleg het aantal sessies, de frequentie ervan en de tussen doelen. Het gemiddelde aantal behandelingen ligt al jaren tussen de 4 en 6 behandelingen.

Behandelfrequentie

Dit is afhankelijk van de aard van de klacht. Soms is deze frequentie wekelijks, soms twee-wekelijks, soms drie-wekelijks, soms maandelijks of zelfs om de drie maanden. In het begin van het behandeltraject worden de eerste twee sessies elke week gegeven en de latere sessies om de twee à drie weken. Het is ons streven om de frequentie zo laag mogelijk te houden want hypnotherapie is kort durende oplossingsgerichte therapie.

Tarief

Behandelingen kosten per uur:

€ 90,- voor particulieren

€ 90,- excl. B.T.W. voor bedrijven

Voor coaching of andere activiteiten geldt een tarief op aanvraag. Sessies duren tussen de 60 en 75 minuten, omdat de concentratie bij langere sessies minder en het resultaat minder effectief wordt. Bij persoonlijke omstandigheden kunnen wij lagere tarieven hanteren. Verder zijn ook behandelingen van 30 minuten a € 45,- mogelijk in bepaalde gevallen. Je dient na afloop (bij voorkeur)  te betalen. Facturering vind in vrijwel alle gevallen direct na afloop van de sessie plaats. Je krijgt direct na afloop een factuur in PDF formaat in je e mailbox. Als je dat wilt krijg je ook een uitgedraaide factuur. Wij staan in de Zorg gids en worden ook dit jaar opnieuw vergoed door de meeste verzekeraars.

Voor behandeling van prikkelbare darmen geldt een andere tariefopbouw. Zie www.prikkelbaredarmen.nl

Afzeggen

Je kunt de afspraak kosteloos per SMS of per e-mail  afzeggen tot 48 uur voorafgaand aan de sessie (06-47574163). De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing. Bij afzeggen op de afspraakdag zelf kan een tarief van minimaal € 50,- in rekening worden gebracht.