WERKWIJZE THERAPIE

Als u voor het eerst binnenkomt krijgt u een uitgebreid voorgesprek: een 60 minuten durend intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt u gevraagd naar het probleem of de klacht en wat de symptomen zijn. Een hypnotherapeut is namelijk beslist geen helderziende of iemand die zomaar aan het gissen is. Er wordt in eerste instantie aandacht geschonken aan het probleem, de achtergrond en de klachtgeschiedenis. De kennismaking is over en weer: de patiënt/cliënt kan zelf vragen aan de therapeut stellen. Misverstanden en onzekerheden kunnen zo worden weggenomen. Onbeantwoorde vragen kunnen nl. een storende werking op de therapie hebben. Tijdens dit gesprek worden ook alle relevante lichamelijke en geestelijke gegevens over vroeger en nu achterhaald. In het bijzonder wordt gekeken naar de gedragsdynamiek, de klachtdynamiek en de symptoomdynamiek (de wisselwerking tussen oorzaak en gevolg van gebeurtenissen tussen lichaam en geest). In onze praktijk volgen we de methode van de Transactionele Analyse (Berne), gebaseerd op Adler en Jung. Wanneer het probleem onvoldoende duidelijk is, kan dit probleem later nog eens door trance en/of hypno analyse naar voren komen.

Verder kan nader diagnostisch onderzoek noodzakelijk zijn, door bijvoorbeeld informatief overleg, consultatie van collega’s of bijvoorbeeld door sommige tests. Verder wordt zo nodig de trancecapaciteit en de motivatie getest en worden gangbare behandelingen besproken. Ook wordt gevraagd naar ziekten, ongevallen in het verleden, traumatische ervaringen, verhouding met ouders, kinderen en/of grootouders vroeger en nu, medicijngebruik, gewoonten, onbegrepen pijnklachten, enzovoort.