Wat is hypnotherapie?

Eenvoudig gezegd is hypnotherapie ( of in het Engels Hypnotherapy ) een belangrijk regulier therapeutisch middel, waarmee zowel lichamelijke als geestelijke gezondheid van mensen kan worden bevorderd. Als middel is deze therapievorm minder bekend dan reguliere psychotherapie.

Hypnotherapie maakt gebruik van een toestand van veranderd bewustzijn (trance), waarin de cliënt zichzelf (dus nooit willoos!) heeft gebracht. In deze toestand is diegene die onder hypnose is, sterk op de eigen binnenwereld (de beleving van, met en in zichzelf) gericht. De trancetoestand zorgt ervoor dat de cliënt gevoeliger is voor suggesties van mij als therapeut en minder gevoelig is voor de geluiden en invloeden van buitenaf. Dit komt in feite door een betere en diepere concentratie.

Uitgebreide Intake waarbij wij samen jouw problematiek bespreken

Als u voor het eerst binnenkomt krijgt u een uitgebreid voorgesprek: een 60 minuten durend intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt u gevraagd naar het probleem of de klacht en wat de symptomen zijn. Een hypnotherapeut is namelijk beslist geen helderziende of iemand die zomaar aan het gissen is. Er wordt in eerste instantie aandacht geschonken aan het probleem, de achtergrond en de klachtgeschiedenis.

De kennismaking is over en weer: de patiënt/cliënt kan zelf vragen aan de therapeut stellen. Misverstanden en onzekerheden kunnen zo worden weggenomen. Onbeantwoorde vragen kunnen namelijk een storende werking op de therapie hebben. Tijdens dit gesprek worden ook alle relevante lichamelijke en geestelijke gegevens over vroeger en nu achterhaald. In het bijzonder wordt gekeken naar de gedragsdynamiek, de klachtdynamiek en de symptoomdynamiek (de wisselwerking tussen oorzaak en gevolg van gebeurtenissen tussen lichaam en geest).

In onze praktijk volgen we de methode van de Transactionele Analyse (Berne), gebaseerd op Adler en Jung. Wanneer het probleem onvoldoende duidelijk is, kan dit probleem later nog eens door trance en/of hypno analyse naar voren komen.

Verder kan nader diagnostisch onderzoek noodzakelijk zijn, door bijvoorbeeld informatief overleg, consultatie van collega's of bijvoorbeeld door sommige tests.

Zo nodig wordt de trancecapaciteit en de motivatie getest en worden gangbare behandelingen besproken. Ook wordt gevraagd naar ziekten, ongevallen in het verleden, traumatische ervaringen, verhouding met ouders, kinderen en/of grootouders vroeger en nu, medicijngebruik, gewoonten, onbegrepen pijnklachten, en dergelijke.

Behandelvoorstel

Pas als alles duidelijk is wordt een behandelvoorstel gedaan met bijbehorende voorlichting en een plan van aanpak. Een van de voordelen van hypnotherapie is, dat deze meestal kortdurend is. Verder is het meestal zo dat een ernstiger trauma een langduriger behandeling vergt. Soms bent u na een behandeling klachtenvrij, soms pas na maanden of jaren. Ook kan het zijn dat bepaalde klachten alleen maar leefbaarder en draaglijker worden, met minder spanning. Geen enkel mens is gelijk en iedere klacht is uniek.

Ook kan geadviseerd worden om de behandeling uit te stellen als sociale of andere persoonlijke factoren in het geding zijn. Wel kan van geval tot geval ondersteunende begeleiding worden gegeven.

Behandelmethoden die ik hanteer zijn:

 • gesprekstherapie;
 • EMDR (traumaverwerking);
 • Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP);
 • Bio Energetica;
 • Regressie (terug in de tijd);
 • klassieke en moderne hypnose;
 • Eriksoniaanse Paradoxale Hypnotherapie;
 • Kernintegratie;
 • Emotional Freedom Techniques;
 • Thought Field Therapy;
 • Rationeel Emotieve Therapie.
 • Interactieve Zelfresonantie (Prof. Dr. Franz Ruppert - München)
 • Prikkelbare Darm Protocol (Prof. Dr. Peter Whorwell - Manchester)